Dokumenty konkursu “Zdobądź Grant z FUniP”

Poniżej znajdują się dokmunety związane z bieżacym konkursem:

01

Regulamin

Na podstawie takich zasad realizujemy konkurs

02

Wzór wniosku

Tak wygląda zakres wniosku grantowego

03

Karta oceny

Na podstawie tych kryteriów oceny wyłonimy najlepszy projekt